Kolejne pytania dotyczą Twojego stosunku do używania Internetu

Po przeczytaniu każdego zdania proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje Twoją sytuację

1.Tak czy nie?
2.Nie czy tak?